New items
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Statystyka matematyczna w praktyce
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Podstawy konstrukcji maszyn. 1