Nowości
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej : polityka, strategia, prawo
Psychologia zagrożeń i bezpieczeństwa. T. 1
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Czarnobyl i Fukushima : przyczyny, przebieg i konsekwencje
Rzeczpospolita zwycięska : alternatywna historia Polski