New items
Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
Prawo pracy
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 88 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(88)/12_003 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10
Nauka o informacji w okresie zmian : rewolucja cyfrowa : infrastruktura, usługi, użytkownicy : praca zbiorowa