New items
Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce. [1]
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych : publikacja Konsorcjum UKD nr 102 autoryzowana przez Konsorcjum UKD na podstawie licencji PL2019/01
Wymiana ciepła : wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła
SolidWorks : Motion
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych : zderzenia, wydarzenia, wspomnienia