New items
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Socjologia bezpieczeństwa : wybrane problemy
Zagadnienia wybrane teorii obwodów elektrycznych