New items
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Fizyka w rysunkach : 2600 lat odkryć od Talesa do Higgsa
Ochrona ludności : wybrane problemy
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej
Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji