New items
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia
Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne