New items
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 4,
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne