New items
Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, Facebook
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Guadalcanal
Chwała i zdrada : Wojsko Polskie na Wschodzie 1943-45
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach