New items
Factfulness : dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli Jak stereotypy zastąpić realną wiedzą
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Instrukcja użytkowania 155 mm naboju z pociskiem odłamkowo-burzącym z gazogeneratorem EOFdMKM DV