New items
Religia i polityka : dylematy współobecności
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Bezpieczeństwo państwa - wybrane problemy : relacje międzynarodowe - polityka zbrojeniowa - potencjał obronny