New items
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,
Bezpieczeństwo dokumentów publicznych : wybrane problemy
Likwidacja skażeń żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu bojowego oraz infrastruktury, dróg i terenu
Powszechny obowiązek obrony : źródła, zakres, modele