New items
Lotnictwo w systemie obronnym państwa : aspekt kształcenia i szkolenia kadr
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Laboratorium wybranych materiałów konstrukcyjnych : praca zbiorowa
Wybrane elementy logiki
Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece