Nowości
Bezpieczeństwo transportu i logistyki : praca zbiorowa
Blaski i cienie polskiej i światowej myśli strategicznej : wybrane zagadnienia
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Brak okładki
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : szkolenie w zakresie uzupełniających uprawnień instruktora szkolenia operacyjnego (OJTI) ; kod kursu : 8217010
Gotowość zasobów obronno-ochronnych w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej