New items
Metodyka zarządzania ryzkiem w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.0.1
Propedeutyka języków deskryptorowych = Introduction to thesauri and descriptors
Organizacja ruchu kolejowego
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP