New items
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku
Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych