New items
Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń : wybrane problemy [Dokument elektroniczny]
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Bezpiecznie już było : jak żyć w świecie sieci, terrorystów i ciągłej niepewności