New items
Wojska radiotechniczne Wojsk Lotniczych i OPL
Od inteligentnego transportu do inteligentnych miast
Propedeutyka języków deskryptorowych = Introduction to thesauri and descriptors
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_05 : desantowanie metodą zrzutu grawitacyjnego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 z wykorzystaniem systemu rolek pokładowych ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi /szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej