New items
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Społeczeństwo obywatelskie : historia, teoria, praktyka
Geologia kontynentów
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice