New items
Podstawy logistyki
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2
Obwód (powiat) zamojski 1815-1866 : aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego