New items
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_03 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z kombinowanym systemem otwarcia
Tymczasowa instrukcja techniki pilotowania śmigłowca Mi-8
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_01 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń: wybrane problemy