New items
Współczesne problemy akademickiej dydaktyki wojskowej
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro
Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym : prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy