New items
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Laboratorium wybranych materiałów konstrukcyjnych : praca zbiorowa
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu