New items
Doktryna systemów teleinformatycznych : D-6(A)
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Techniki pilotażu w lotach próbnych : stateczność statyczna i dynamiczna samolotu
Rola i miejsce kawalerii powietrznej w systemie wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej