New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
System walki wojsk lądowych : teoria i praktyka
Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne