New items
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej
Potrzeby logistyczne potencjału obronnego
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro
Przegrane zwycięstwo : wojna polsko-bolszewicka 1918-1920