New items
Suwerenność i racja stanu Polski w perspektywie 2025 : scenariusze
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_03 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z kombinowanym systemem otwarcia
Elementy bezpieczeństwa informacji
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim