New items
Identyfikacja nieliniowych drgań konstrukcji lotniczych
Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz : pierwszy dowódca konspiracji
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w stanach zagrożenia państwa : wybrane problemy bezpieczeństwa
Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój
Wykorzystanie bezzałogowych jednostek nawodnych w zabezpieczeniu morskich obiektów infrastruktury krytycznej