New items
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : planowanie, reagowanie, infrastruktura krytyczna. T 2
Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w okresie transformacji
Wojska Ochrony Pogranicza w systemie ochrony i obrony granicy morskiej Polski w latach 1965-1991
Wieloaspektowość pojęcia plagiatu