New items
Wybrane problemy teorii bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej