New items
Znaczenie geokulturowych zmian dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność
Bezpieczeństwo w chmurze : przewodnik po projektowaniu i wdrażaniu zabezpieczeń
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji
Obrona przed bronią masowego rażenia w operacjach połączonych : DD-3.8(B)