Nowości
Metodyka szkolenia lotniczego na samolocie PZL-130 ORLIK (MSzL PZL-130). Cz. I,
Opowieść minionych dni. T.2+,
Wywiad i kontrwywiad II Rzeczpospolitej wobec groźby wybuchu wojny w 1939 r
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej