Nowości
Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce. [1]
Obronność RP XXI wieku w teorii i praktyce
Obrona miast siłami powszechnej obrony terytorialnej : gra decyzyjna
Pedagogika medialna : wydanie nowe
Wybrane zagadnienia wykorzystania fizyki w lotnictwie