New items
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1,
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Program szkolenia pododdziałów zawodowych walki radioelektronicznej
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Etyczność funkcjonariusza policji