Nowości
Lądowe i morskie systemy obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP : DD -3.32.(A)
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych
Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską
Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,