New items
Ewolucja wojen : wielość uwarunkowań
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Proobronność Rzeczypospolitej Polskiej : teraźniejszość i przyszłość
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy