New items
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Bezpieczeństwo pod nadzorem : władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK
Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro
Jak osiągać sukcesy w nauce : uwaga, równowaga i koordynacja