Nowości
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych : zderzenia, wydarzenia, wspomnienia
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Chwile przełomu : 25 wydarzeń, które zmieniły dzieje Polski / Kamil Janicki, Dariusz Kaliński, Rafał Kowalczyk, Piotr Kroll, Michael Morys-Twarowski, Sebastian Pawlina, Maciej A. Pieńkowski, Agata Sosnowska, Paweł Stachnik
Walka radioelektroniczna w radiolokacji : podręcznik akademicki : praca zbiorowa
Bezpieczeństwo : zarys teorii