New items
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych
Sztafeta Enigmy : odnaleziony raport polskich kryptologów
System rozpoznania Sił Zbrojnych RP : doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Cz. 2,