New items
Panowanie nad ryzykiem w ramach publicznego zarządzania kryzysowego
Pułkownik pilot Szczepan Ścibior przedstawiciel pokolenia II Rzeczypospolitej : wybór materiałów źródłowych: rozpracowanie, śledztwo i proces przed Najwyższym Sądem Wojskowym (1950-1952)
Wir na linii ognia / Krzysztof Pluta, Edyta Żemła
Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013-2017
Podręcznik SERE : informacje podstawowe