New items
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. [T. 3],
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Antropomotoryka : teoria motoryczności człowieka w zarysie
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność
Powszechny obowiązek obrony : źródła, zakres, modele