New items
Global positioning system: signals, measurements, and performance
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej : obronność RP XXI wieku
Transformacje sygnałów : od teorii do praktyki
Anti-choice leaderless resistance : a study on the Fight of Lone Wolves