Nowości
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem
Współczesne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu lotniczego
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Transformacja cyfrowa : opowieść o wiedzy
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych : na żywo i online