New items
Sztuczna inteligencja : co każdy powinien wiedzieć
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego
Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń: wybrane problemy
Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie