New items
Sieci neuronowe do przetwarzania informacji
Wybrane problemy zarządzania współczesnym biznesem : podejście interdyscyplinarne : monografia naukowa
Praca i kariera na globalnym rynku : wyzwania i zagrożenia
Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych
Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne : praca zbiorowa