New items
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych