New items
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa
Nie umieraj do jutra
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji
Działania bojowe batalionu : sytuacja, dowódca, decyzja
Podstawy elektrodynamiki