New items
Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
Socjologia bezpieczeństwa : wybrane problemy
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne