New items
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],
Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej