New items
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Wojna hybrydowa na Ukrainie
Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej do końca trzeciej dekady XXI wieku
Podstawy elektrodynamiki
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju