New items
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej
Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Quantum nature of turbulence